Avlopp

Avloppet är kanske inte det första som man tänker på vid ett husköp eller som husägare men ack så viktig. Visste du att en icke fungerande avloppsrening är ett miljöproblem men även ett miljöbrott. Vi hjälper gärna till med att lösa detta åt dig på ett smidigt sätt!

Hör av dig till oss för ett kostnadsfritt platsbesök och offert!

Kontakta oss

Anpassade avloppslösningar efter era behov

Vi erbjuder er hjälp redan från start genom att hitta den mest lämpade platsen för ert avlopp även kontakten med komunen och dess papper och tillstånd som ni kommer att behöva. Sen gräver vi även ner det på ett fackmannamässigt sätt.

Självklart är märke och val av avlopp också en viktig del och där jobbar vi med olika samarbetspartners och lösningar. Självklart för oss är att vi håller oss uppdaterade om nyheter som kommer och ser till att utbilda oss vartefter det sker.

  • Infiltrationer
  • Markbäddar
  • Minireningsverk
  • Slutna tankar 

Exempel på reningsverk från Graf

Här har vi ett minireningsverk från Conclean och märket är  Graf. Reningsverket är mycket driftsäkert tack vare att systemet drivs med en luftpump. I tanken finns varken rörliga delar eller filter som måste bytas. Den tysta luftkompressorn och manöverpanelen installeras ovan mark utomhus, vilket gör reningsverket enkelt att styra och underhålla.

Exempel på en Fann anläggning som håller hög skyddsnivå

  1. Mekaniska reningssteget - i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
  2. Biologiska reningssteget - i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.
  3. Kemiska reningssteget - vid krav på rening av allt fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar som du vill få hjälp med? Kontakta oss så ser vi till att hjälpa dig.

 0705529355

Kontakta oss